Als huurder van een bedrijfspand heeft u de verplichting om de huur op tijd te betalen en de ruimte ‘goed’ te gebruiken. Echter heeft u niet alleen verplichtingen, maar zijn er ook zaken waar u recht op heeft. Een belangrijk recht die daar tegenover staat is: huurbescherming.

Huurbescherming

U kunt niet zomaar uit een bedrijfsruimte gezet worden. De verhuurder kan dus niet zonder gegronde reden de huur opzeggen. Een addertje onder het gras: u moet wel op tijd de volledige huurprijs betalen. Heeft u een achterstand? Dat is een grond voor opzegging, omdat u dan een wanprestatie levert. Hiermee voldoet u niet aan de huurovereenkomst. Op basis van wettelijke opzeggingsgronden kan een rechter toestemming geven om een huurovereenkomst te beëindigen.

Heeft u een middenstandsbedrijfsruimte? Hiermee bedoelen we een ruimte welke voor publiek toegankelijk is voor directe levering van diensten en goederen. Een kantoorpand valt meestal onder ‘overige bedrijfsruimte’. De huur van een middenstandsbedrijfsruimte is een dwingend recht.

De huurbescherming is echter niet van toepassing op vakantiewoningen, winkelwoningen, woonschepen, verzorgingstehuizen of wanneer er sprake is van een faillissement.

Huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte

Vanuit de wet onderscheiden we verschillende vormen van huurovereenkomsten. We verdelen ze onder in vier vormen:

  • Tot maximaal 2 jaar
  • Van 2 jaar tot 5 jaar
  • Van 5 jaar tot 10 jaar
  • 10 jaar of langer.

Huurovereenkomst “overige bedrijfsruimte”

Huurperiode vrij te bepalen.

Wilt u de huurovereenkomst op laten zeggen? Dan moet dat vaak schriftelijk vastgelegd worden of met een deurwaardersexploot. Houd er rekening mee dat de opzegging minimaal 1 jaar voor einddatum moet zijn gedaan. Dit geldt voor de opzegging na 5 en 10 jaar van een middenstandsbedrijfsruimte. Voor de ‘overige bedrijfsruimte’ is het betalingstermijn ook het opzegtermijn.

Gebrekenregeling

Wat houd de gebrekenregeling in? ‘In gebreke’ is ruim geformuleerd. Het omvat vrijwel alles wat het huurgenot van de huurder negatief beïnvloedt. Heeft u bijvoorbeeld last van stankoverlast, geluidsoverlast of ongedierte? Dan is er sprake van een ‘gebrek’.

Uw positie als huurder is beschermd bij een achterstallig onderhoud of gebreke van hetgeen wat u huurt. Als er een groot gebrek is, dan moet de verhuurder dit verhelpen. Voor een bedrijfsruimte geldt een ‘regelend recht’. Een partij mag afwijken van de gebrekenregeling in de huurovereenkomst. Stel, een ruimte heeft bepaalde gebreken. Het wil niet zeggen dat de ruimte dan niet verhuurt kan worden. Tijdens het opstellen van de huurovereenkomst kun je bepaalde tekortkomingen vermelden en daar afspraken over maken.

Wilt u een pand of ruimte huren? Neem dan contact op met EMB Vastgoed om te kijken naar de mogelijkheden.