Vanaf afgelopen 25 mei 2018 moeten alle bedrijven voldoen aan de regels van De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden beter beschermd met de intrede van de nieuwe Europese privacywetgeving. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe gaan wij bij EMB hiermee om?

Zeggenschap over eigen data

De AVG wetgeving heeft verschillende veranderingen teweeg gebracht op het gebied van privacy. Als consument heeft u meer recht en zeggenschap over eigen data, zoals het inzien van uw persoonsgegevens, en het wijzigen of verwijderen van uw eigen persoonsgegevens. EMB geeft u ook de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en te allen tijde te wijzigen of veranderen. Wij vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt in de verwerking van uw gegevens. U wilt natuurlijk dat uw gegevens veilig bewaard worden. Daar kunt u gerust van zijn.

Hoe verwerkt EMB uw persoonsgegevens? Alle verwerkingsactiviteiten worden bijgehouden in een register die onder onze verantwoordelijkheid valt, want dat is onze documentatieplicht.

Welke gegevens worden er binnen EMB gebruikt? Hierbij kunt u denken aan het verwerken van uw gegevens voor de belastingaangifte. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van uw gegevens wanneer we bepaalde diensten of goederen bij u afleveren. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig om bepaalde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden zoals bovenstaande zaken.   

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken enkel en alleen de noodzakelijk persoonsgegevens die we van u nodig hebben. Bij een contactformulier of nieuwsbrief aanmelding moet de verwerking van persoonsgegevens benoemd worden. EMB vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens veilig en in vertrouwen worden bewaard. Hieronder ziet u het contactformulier op onze website. Onder het contactformulier vindt u de privacyverklaring. Als u het vakje onder het formulier aanvinkt, dan gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens. Bent u benieuwd naar alle inhoudelijke zaken met betrekking tot de privacyverklaring? Dan kunt u onze privacyverklaring op de website bekijken.

EMB is een betrouwbare partner en wij zorgen ervoor dat alle gegevens veilig bewaard worden. De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus. EMB Vastgoed heeft alles op orde met betrekking tot de AVG regelgeving. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met EMB.