EMB Vastgoed is een gecertificeerd makelaar. We zijn op persoonlijke titel geregistreerd bij Stichting VastgoedCert. Dat biedt zekerheid en vertrouwen.

Elke vijf jaar hercertificeren

Ons vak verandert voortdurend. Daarom houden onze vakkennis continu op peil. Omdat we dat zelf belangrijk vinden én omdat VastgoedCert dit voorschrijft. Elke vijf jaar ondergaan we een hercertificering. We hebben dus altijd de meest actuele kennis over onder meer wet- en regelgeving.

Over Stichting VastgoedCert
Stichting VastgoedCert is in 2004 voortgekomen uit de voormalige vakbekwaamheidsregisters van deStichting Certificatie en Registratie Makelaar-Taxateurs o.z. (CRMT), de Stichting Register Taxateurs (SRT), het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Stichting WOZ.

Meer informatie: www.vastgoedcert.nl